Bezpieczeństwo pracy w każdej chwili

Umowy pracownicze

Przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nawiązania stosunków pracy, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym lub alterna...

Więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Udzielamy porad na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej jako gwarancji prawa do swobodnego pr...

Więcej »

Równouprawnienie w pracy

Podejmujemy działania i udzielamy porad w zakresie zapewnienia równouprawnienia w miejscu pracy.

Więcej »

Bezpieczni w pracy

Świadczymy usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz propagujemy korzyści, jakie przynosi zapewnienie...

Więcej »

Zakończenie pracy

Udzielamy porad na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Więcej »

Spory pracy

Towarzyszymy osobom fizycznym i prawnym we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie Hi...

Więcej »

Bezpieczni w pracy

Podziel się: 
Świadczymy usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz propagujemy korzyści, jakie przynosi zapewnienie właściwych warunków pracy.

Czy moje miejsce pracy jest wystarczająco bezpieczne? Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie ochrony pracy? Co robić w razie wypadku przy pracy? Jakie prawa ma pracownik w razie nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę?

Zajmujemy się obowiązkami ochrony praw pracownika oraz ochrony jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, a także kwestiami stworzenia mu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorach o podwyższonym ryzyku, jak na przykład branża budownicza.

Świadczymy porady prawne w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ochrony pracy kobiet w związku z macierzyństwem (urlop macierzyński, wychowawczy czy uprawnienia z tytułu opieki nad dziećmi), ochrony zdrowia młodocianych czy pracowników starzejących się.

Towarzyszymy Klientom, zarówno pracownikom jak i pracodawcom, w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy lub z chorobami zawodowymi oraz w procesie ubiegania się o świadczenia powypadkowe.

Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB