Różnorodność
               jako prawo
               i przewaga
               konkurencyjna

Umowy pracownicze

Przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nawiązania stosunków pracy, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym lub alterna...

Więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Udzielamy porad na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej jako gwarancji prawa do swobodnego pr...

Więcej »

Równouprawnienie w pracy

Podejmujemy działania i udzielamy porad w zakresie zapewnienia równouprawnienia w miejscu pracy.

Więcej »

Bezpieczni w pracy

Świadczymy usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz propagujemy korzyści, jakie przynosi zapewnienie...

Więcej »

Zakończenie pracy

Udzielamy porad na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Więcej »

Spory pracy

Towarzyszymy osobom fizycznym i prawnym we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie Hi...

Więcej »

Równouprawnienie w pracy

Podziel się: 
Podejmujemy działania i udzielamy porad w zakresie zapewnienia równouprawnienia w miejscu pracy.

Co zrobić, aby uniknąć dyskryminujących sytuacji w miejscu pracy? Jak rozpoznać i uniknąć dyskryminacji pośredniej? Jak postępować w sytuacji mobbingu? Jakie korzyści przynosi posiadanie strategii zarządzania różnorodnością oraz planów równości?

Ustawa nakazuje równe traktowanie pracowników bez względu na takie cechy jak płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie czy religię. Choć liczne badania wykazują, że różnorodne zespoły pracy oparte na zasadach równouprawnienia są znacznie bardziej kreatywne, innowacyjne i efektywne, dyskryminacja wciąż jest na porządku dziennym w bardzo wielu miejscach pracy.

Udzielamy porad prawnych na temat poszanowania praw wszystkich pracowników i pracownic, zapobiegania wypadkom nielegalnej dyskryminacji, zarówno pośredniej jak i bezpośredniej, szykanowania i stosowania represji. Informujemy o obowiązkach pracodawców zgodnie z prawodawstwem dotyczącym równouprawniania. Zajmujemy sie także mobbingiem oraz molestowaniem jako przejawami dyskryminacji.

Poza tym przygotowujemy strategie zarządzania różnorodnością oraz plany na rzecz równości przewidziane w prawie hiszpańskim. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników i pracownic, mają obowiązek posiadania takich planów, mniejszym firmom zaleca się ich dobrowolne tworzenie.

Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB