Pragmatyzm i kreatywność
                                                                                                                                                w rozwiązywaniu konfliktów

Umowy pracownicze

Przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nawiązania stosunków pracy, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym lub alterna...

Więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Udzielamy porad na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej jako gwarancji prawa do swobodnego pr...

Więcej »

Równouprawnienie w pracy

Podejmujemy działania i udzielamy porad w zakresie zapewnienia równouprawnienia w miejscu pracy.

Więcej »

Bezpieczni w pracy

Świadczymy usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz propagujemy korzyści, jakie przynosi zapewnienie...

Więcej »

Zakończenie pracy

Udzielamy porad na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Więcej »

Spory pracy

Towarzyszymy osobom fizycznym i prawnym we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie Hi...

Więcej »

Spory pracy

Podziel się: 
Towarzyszymy osobom fizycznym i prawnym we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie Hiszpanii.

Jakie istnieją możliwości rozwiązania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy? Czy wszczęcie postępowania jest konieczne w danej sytuacji? Jakie rodzaje postępowań istnieją i jak wygląda ich przebieg? Co należy mieć na uwadze rozpoczynając postępowanie przed danym organem procesowym?

Z naszego doświadczenia wynika, iż bardzo wiele konfliktów w międzynarodowym miejscu pracy ma podłoże kulturowe, a nie prawne. W przypadku sporów pracowniczych podejmujemy zatem w pierwszej kolejności próby polubownego rozwiązania konfliktu. Często jednak Klient kontaktuje się z nami w momencie, kiedy wyjaśnienie sprawy możliwe jest już jedynie przed właściwym organem procesowym. W takim wypadku podejmujemy wszelkich starań, aby postępowanie przebiegło szybko i sprawnie.

Towarzyszymy Klientom w postępowaniach pojednawczych o charakterze administracyjnym, obowiązkowych w większości spraw pracowniczych w Hiszpanii, w postępowaniach przed hiszpańskimi sądami we wszystkich instancjach, przed Inspekcją Pracy oraz innymi organami administracyjnymi.

Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB