Poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach losowych

Umowy pracownicze

Przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nawiązania stosunków pracy, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym lub alterna...

Więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Udzielamy porad na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej jako gwarancji prawa do swobodnego pr...

Więcej »

Równouprawnienie w pracy

Podejmujemy działania i udzielamy porad w zakresie zapewnienia równouprawnienia w miejscu pracy.

Więcej »

Bezpieczni w pracy

Świadczymy usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz propagujemy korzyści, jakie przynosi zapewnienie...

Więcej »

Zakończenie pracy

Udzielamy porad na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Więcej »

Spory pracy

Towarzyszymy osobom fizycznym i prawnym we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie Hi...

Więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Podziel się: 
Udzielamy porad na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej jako gwarancji prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii.

Na jakich zasadach należy opłacać składki w międzynarodowych stosunkach pracy? Gdzie będę mógł otrzymać emeryturę i inne świadczenia, jeśli pracowałem w kilku różnych krajach? Gdzie powinno się opłacać składki w przypadku oddelegowania pracowników do pracy poza granice kraju? Czy czas przepracowany w innych krajach bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczeń?

Świadczymy porady prawne w zakresie ubezpieczeń i zasiłków chorobowych, świadczeń emerytalnych i rentowych, ubezpieczeń wypadkowych i świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków macierzyńskich i ojcowskich, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń zdrowotnych, w tym opieki medycznej.

Specjalizujemy sie w temacie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zajmujemy się w szczególności zasadami opłacania składek w przypadku międzynarodowych stosunków pracy czy oddelegowania pracowników za granicę oraz sprawami związanymi z okresami zatrudnienia odbytymi za granicą.


O hiszpańskim dokumencie VIDA LABORAL


Jak uzyskać hiszpański dokument VIDA LABORAL w internecie?


Ubezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej –Twoje prawa w HiszpaniiKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE – Dokumenty przenośne


Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB