Pewność i spokój w międzynarodowych stosunkach pracy

Umowy pracownicze

Przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nawiązania stosunków pracy, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym lub alterna...

Więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Udzielamy porad na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej jako gwarancji prawa do swobodnego pr...

Więcej »

Równouprawnienie w pracy

Podejmujemy działania i udzielamy porad w zakresie zapewnienia równouprawnienia w miejscu pracy.

Więcej »

Bezpieczni w pracy

Świadczymy usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz propagujemy korzyści, jakie przynosi zapewnienie...

Więcej »

Zakończenie pracy

Udzielamy porad na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Więcej »

Spory pracy

Towarzyszymy osobom fizycznym i prawnym we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie Hi...

Więcej »

Umowy pracownicze

Podziel się: 
Przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nawiązania stosunków pracy, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym lub alternatywnym.

Jak uregulować stosunek pracy, kiedy pracownik, pracodawca i miejsce pracy znajdują się w różnych krajach? Co należy mieć na uwadze oddelegowując pracowników do pracy poza granicami kraju? Czy warto zdecydować się na zatrudnienie pracowników (zagranicznych) na odległość? Jakie inne elastyczne formy zatrudnienia mogłby być godne zainteresowania?

Zajmujemy się przygotowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów z przedstawicielami handlowymi, umów o zakazie konkurencji, zatrudnianiem pracowników na odległość (telepraca) czy umów o dzieło i zlecenie.

Nieobce są nam porady co do takich form pracy jak dzielenie stanowiska i czynności między kilku pracowników (job-sharing); podział czynności między pracowników zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy za zmniejszonym wynagrodzeniem (work-sharing) czy zatrudnienie, w którym pracownicy otrzymują zadania na różnych stanowiskach i wykonują prace zamiennie (job-rotation).

Udzielamy również porad prawnych co do oddelegowania pracowników do innych krajów, zatrudniania cudzoziemców w Hiszpanii i w Polsce, samozatrudnienia, a także zatrudniania poprzez agencje pracy tymczasowej.

Informujemy także co do praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, miejsca i czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrdzenie oraz wszelkich innych kwesti związanych z danym stosunkiem pracy.

Poza tym przygotowyjemy regulaminy pracy i wynagrodzenia, plany równości wymagane przez prawo hiszpańskie oraz umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie.


O hiszpańskim dokumencie VIDA LABORAL


Jak uzyskać hiszpański dokument VIDA LABORAL w internecie?

Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB