Zakończenie stosunku pracy jako szansa

Umowy pracownicze

Przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące nawiązania stosunków pracy, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym lub alterna...

Więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Udzielamy porad na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej jako gwarancji prawa do swobodnego pr...

Więcej »

Równouprawnienie w pracy

Podejmujemy działania i udzielamy porad w zakresie zapewnienia równouprawnienia w miejscu pracy.

Więcej »

Bezpieczni w pracy

Świadczymy usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz propagujemy korzyści, jakie przynosi zapewnienie...

Więcej »

Zakończenie pracy

Udzielamy porad na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Więcej »

Spory pracy

Towarzyszymy osobom fizycznym i prawnym we wszystkich postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie Hi...

Więcej »

Zakończenie pracy

Podziel się: 
Udzielamy porad na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Jak umiejętnie wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę? Jakie przyczyny mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę? Co zrobić w przypadku zwolnienia, z którym się nie zgadzamy?

Towarzyszymy Klientom w procesie zakończenia stosunku pracy na mocy porozumienia stron bądź przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia, uwzględniając szczególnie stosunki pracy o charakterze międzynarodowym. Poza tym dbamy o prawidłowość rozliczenia końcowego między pracownikiem a pracodawcą. Specjalizujemy się również w kwestiach wypowiadania kontraktów menadżerskich oraz wypowiedzeniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

W razie konieczności reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych związanych z wypowiedzeniem oraz towarzyszymy w procedurze uzyskiwania zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych z uwzględnieniem okresów zatrudnienia odbytych za granicą.

Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB